22

Gronowo - sklep 263

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
7 13 15
24
53
24
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi