22

Gronowo - sklep 262

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
7 13 15
21
50
21
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi