22

Gronowo - sklep 262

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
7 12 13 15
21
39S
50
21

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi