22

Gronowo - szkoła 279

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15 17 18
15
20S
33
11
23
57
05
13

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi