22

Czechowo 260

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15 17 18
12
17S
30
08
20
54
02
10

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi