22

Przezmark 626

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 14 15 16 18
07
12g
25
15
49
57
05

g - kurs przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi