22

Przezmark 626

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15 16 18
07
12S
25
03
15
49
57
05

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi