22

Przezmark 264

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15 16 18
06
11S
24
02
14
48
56
04

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi