22

Przezmark - osiedle 294

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15 16 18
04
09S
22
00
12
46
54
02

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi