19

Robotnicza - Stok 82

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24
47
09
27
49
17
39
01
23
46
12
27
39
51
21
50
22
35
55
22
37
59
32
02
37
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi