19

Skrzydlata - LOK 164

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17
09
32
54
12
34
02
24
46
08
31
57
12
24
36
06
35
07
20
40
07
22
44
17
47
22
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi