19

Łódzka - pętla 283

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17
07
30
52
10
32
00
22
44
06
29
55
10
22
34
04
33
05
18
38
05
20
42
15
45
20
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi