19

Skrzydlata - LOK 165

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
24
57
27
52
14
32
52
20
42
04
22
56
11
23
27
57
27
55
14
32
07
18
32
12
42
17
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi