19

Fredry 108

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
22
55
25
50
12
30
50
18
40
02
20
54
09
21
25
55
25
53
12
30
05
16
30
10
40
15
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi