19

Malborska - Transbud 106

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
19
45
22
47
27
47
37
02
51
06
18
22
52
22
50
27
02
27
07
37
12
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi