19

Zagonowa (gazownia) 104

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
18
51
21
46
08
26
46
14
36
58
16
50
05
17
21
51
21
49
08
26
01
12
26
06
36
11
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi