19

Robotnicza 1 91

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
13
46
16
41
03
21
41
09
31
53
11
45
00
12
16
46
16
44
03
21
56
07
21
01
31
06
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi