19

Robotnicza - Stok 83

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
09
42
12
37
59
17
37
05
27
49
07
41
56
08
12
42
12
40
59
17
52
03
17
57
27
02
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi