19

Brzeska - Rypińska 81

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
07
40
10
35
57
15
35
03
25
47
05
39
54
06
10
40
10
38
57
15
50
01
15
55
25
00
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi