19

Mazurska 1 27

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
04
37
07
32
54
12
32
00
22
44
02
36
51
03
07
37
07
35
54
12
47
58
12
52
22
57
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi