19

Al. Odrodzenia - pętla 275

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
02
35
05
30
52
10
30
58
20
42
00
34
49
01
05
35
05
33
52
10
45
56
10
50
20
55
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi