18

Niepodległości - sklep 129

Kierunek: Nad Jarem - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
17
37
17
37
17
37
17
37
37
47
47
47
27
47
27
47
30
47
27
47
26
25
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi