18

Niepodległości - Konopnickiej 128

Kierunek: Nad Jarem - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15
35
15
35
15
35
15
35
35
45
45
45
25
45
25
45
28
45
25
45
24
23
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi