18

Piłsudskiego - Dąbka 79

Kierunek: Nad Jarem - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12
32
12
32
12
32
12
32
32
42
42
42
22
42
22
42
25
42
22
42
21
20
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi