18

Płk. Dąbka - Stok 85

Kierunek: Nad Jarem - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
11
31
11
31
11
31
11
31
31
41
41
41
21
41
21
41
24
41
21
41
20
19
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi