18

Nowowiejska - Spyża 143

Kierunek: Nad Jarem - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
07
27
07
27
07
27
07
27
27
37
37
37
17
37
17
37
20
37
17
37
16
15
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi