18

Traugutta 146

Kierunek: Nad Jarem - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
06
26
06
26
06
26
06
26
26
36
36
36
16
36
16
36
19
36
16
36
15
14
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi