18

Traugutta 149

Kierunek: Nad Jarem - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
05
25
05
25
05
25
05
25
25
35
35
35
15
35
15
35
18
35
15
35
14
13
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi