18

Łęczycka - Wyżynna 196

Kierunek: Nad Jarem - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
47
07
47
07
47
07
07
17
17
17
17
57
17
00
17
57
17
56
27x
55

x - kurs zjazdowy (do Grota Roweckiego przez RawskÄ…)

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi