12

Al. Odrodzenia - przedszkole 25

Kierunek: Warszawska - pętla
Dni robocze
5
01.o

o - kurs z al. Odrodzenia do Warszawskiej przez ul. Żuławską

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi