15

Rawska - szkoła 219

Kierunek: Dębowa - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20
44
31
17
16
21
21
56
46
41
36
26
26
16
09
Soboty
8 9 15 16
12
01
56
12
01
56
Niedziele
9 10 16
02
51
46
02
56
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi