15

Łęczycka - Wyżynna 196

Kierunek: Dębowa - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
38
28
11
00
50
55
00
00
00
50
40
35
30
20
20
Soboty
8 9 15 16
06
55
50
06
55
50
Niedziele
8 9 10 15 16
56
45
40
56
50
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi