15

Bema - Mickiewicza 177

Kierunek: Dębowa - pętla
Dni robocze
6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20
09
55
54
59
59
49,z,
24
19
14
04
04
54
47
40,z,
Soboty
8 9 10 15 16 17
39
34
29,z,
39
34
24,z,
Niedziele
9 10 11 16 17
29
24
14,z,
34
24,z,

z - kurs zjazdowy (do Grunwaldzkiej ELZAM)

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi