Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
wersja tekstowa



           |             ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2021            |             21.10.2021 - od ok 17:00 tramwaje linii nr 1,2 i 4 wracają na swoje stałe trasy            |             Ogłoszenie o pracy            |             BILETOMATY WE WSZYSTKICH AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU            |              Od 26.06.2021 – całkowite zniesienie limitów maksymalnej liczby pasażerów w komunikacji miejskiej


Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Elblągu sp. z o.o.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu sp. z o.o. w pełni respektuje i szanuje  prawo do ochrony danych osobowych wszystkich klientów publicznego transportu zbiorowego, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w ZKM.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu (dalej: ZKM) z siedzibą przy ulicy Browarnej 90 w Elblągu (82-300) a w zakresie wydawania i obsługi Elbląskiej Karty Miejskiej, Miasto Elbląg, w imieniu
i na rzecz którego działa Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu sp. z o.o.  (ZKM).

Zawsze przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych, ZKMma obowiązek zidentyfikowania celu i podstawy prawnej przetwarzania oraz określa okres przechowywania danych.

Przetwarzanie danych osobowych w ZKM

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 

Jeżeli są Państwo naszym klientem to

dane osobowe są nam niezbędnedo realizacji umowy jaką Państwo zawierają z ZKM korzystając
z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKM (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO), Wykorzystujemy je do:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również ze względu na wymagania prawne ciążące na ZKM (art. 6 ust 1 lit. c RODO), w celu:

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane takim podmiotom jak:

Jeżeli jest Pani/Pan naszym kontrahentem to

dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę, którą Państwo zawierają z ZKM (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO). Przede wszystkim dla:

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom takim jak Urząd Miasta Elbląga i jego jednostki, Rada Miasta Elbląga, Krajowa Izba Odwoławcza, dostawcy systemów IT, firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne i windykacyjne, firmy realizujące usługę niszczenia dokumentów oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp.

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, aby zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych kwestiach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Możecie Państwo adresować do nas wnioski zawierające żądania o realizację przysługujących Państwu praw. Prawa te dotyczą w szczególności:

Wniosek może być przesłany pocztą, mailowo, lub złożony za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta ZKM.

Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc - o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostanie Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością (ewentualne przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków).

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny – w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku, skierujemy do Państwa prośbę o jego uzupełnienie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie w miarę możliwości prowadzona również w tej formie. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówić rozpoznania wniosku.

Dodatkowo, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, których skutki mogą Państwa dotyczyć, zostanie Państwo o tym poinformowani.

 Inspektor Ochrony Danych

W ZKM powołano Inspektora Ochrony danych, który weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych oraz dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe
są przetwarzane przez ZKM.  Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się
we wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowymi (w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora):

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, również prosimy o kontakt poprzez wskazany adres. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.