KOMUNIKATY


Od 1.04.2020 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 12 (na dzień roboczy)

Ograniczenia w komunikacji miejskiej

Od 23.03.2020 korekty w funkcjonowaniu linii nr 6, 8 i 9

Legitymacje studenckie zachowują ważność do 31.05.2020r.

Zawieszenie sprzedaży biletów w pojazdach (od 17.03) oraz zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w dni robocze (od 18.03)