wersja tekstowa
           |             14 luty 2018 (środa) od 12:00 do 13:00 - czasowe zamknięcie ul. gen. S. Grota-Roweckiego            |             Darmowe przejazdy w czasie Finału WOŚP            |             Od 14.01.2018 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 2 i 3            |             Od 19 grudnia 2017 – bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Elblągu dla Zasłużonych Dawców Przeszczepu            |             Od 7.12.2017 (czwartek) do odwołania - zmiany w funkcjonowaniu linii nr 8 i 13


14 luty 2018 (środa) od 12:00 do 13:00 - czasowe zamknięcie ul. gen. S. Grota-Roweckiego XXVI Finał WOŚP Od 14.01.2018 - korekty w rozkładzie jazdy linii nr 2 i 3 Od 19 grudnia 2017 – bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Elblągu dla Zasłużonych Dawców Przeszczepu Od 7.12.2017 (czwartek) do odwołania - zmiany w funkcjonowaniu linii nr 8 i 13

Józef Karpiński – tramwaj nr 406 wyrusza dziś na trasę

Dziś na trasę zostanie skierowany kolejny tramwaj „ogórek” (nr 406). Od dziś będzie on nosił nazwę „Józef Karpiński”.

JÓZEF KARPIŃSKI w głosowaniu elblążan na patronów tramwajów zajął szóste miejsce (253 głosy), dlatego to właśnie \"ogórek\" o numerze 406 otrzymał jego nazwę.


JÓZEF KARPIŃSKI
/1921 – 1977/
Urodził się we Lwowie. Tam ukończył Instytut Muzyczny im. Klementyny Niementowskiej. Przed II wojną światową pracował  jako skrzypek w orkiestrze Polskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie. Po wojnie był wykonawcą, a następnie dyrygentem orkiestry w Państwowym Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, a następnie kierownikiem muzycznym i dyrygentem w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego. Do Elbląga przyjechał w 1951 r. W następnym  roku powierzono mu kierowanie Państwową Podstawową Szkołą Muzyczną.
Głównym problemem dyrektora i jego kadry było właściwe wyposażenie szkoły i wybudowanie dla jej potrzeb specjalnego budynku. Wieloletnie starania, także w Ministerstwie Kultury i Sztuki, zakończyły się ostatecznie sukcesem. Jednak nowy budynek został oddany do użytku dopiero w 1977 r. Szkoła  muzyczna  miała duże osiągnięcia nie tylko w kształceniu muzycznym młodzieży, ale również w działalności ogólnomiejskiej. Była centrum życia muzycznego i propagatorem kultury muzycznej. Na szczególne uznanie zasługuje utworzenie przez J. Karpińskiego orkiestry symfonicznej i chóru. Uświetniały one wszystkie ważniejsze uroczystości państwowe i lokalne, na przykład wystąpiły one w 1954 r. z okazji 500-lecia wyzwolenia się Elbląga spod władzy krzyżackiej. Józef  Karpiński dyrygował wówczas  42 osobową orkiestrą i 90 osobowym chórem. Orkiestra, zbierając pochwały, systematycznie podnosiła swój poziom. Grała utwory, m. in. Moniuszki, Rossiniego, Chopina, Paderewskiego, Dworzaka. Wszystkie były w instrumentacji i opracowaniu J. Karpińskiego. Należy dodać, że niewiele szkół muzycznych I stopnia w Polsce posiadało takie orkiestry. Zarówno orkiestra jak i chór otrzymywały wysokie lokaty na ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach szkół muzycznych.
O tym, że Józef Karpiński pracował aktywnie  na rzecz  elbląskiego środowiska muzycznego świadczy  także  utworzenie w 1957 r. Miejskiej Orkiestry Symfonicznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Orkiestra pod jego batutą istniała i koncertowała w mieście niewiele ponad rok.  Niestety,  z  powodu  braku  środków  i nieuregulowanego statusu prawnego,  jej działalność przerwano.  
W pierwszej połowie lat 60. XX w. prawdziwą  pasją Józefa Karpińskiego stały się tzw. „opery dziecięce”. Były to- realizowane przez niego widowiska  sceniczno-muzyczne z udziałem uczniów szkolnej orkiestry, chóru oraz zespołu baletowego. Zespół wchodził  w skład Społecznego Ogniska Muzycznego, którego dyrektorem  był także J. Karpiński. Tytuły poszczególnych widowisk  to, np.: „Baśń zimowa”, „Czarodziejska piosenka”, „Ania w królestwie Neptuna”, „We wrzosowym królestwie”.  Dzięki temu sława szkoły muzycznej – także dzięki wielu audycjom radiowym i telewizyjnym - wyszła daleko poza granice miasta i województwa.
Przez wiele  lat  Józef  Karpiński współpracował z tancerzami elbląskich amatorskich zespołów pieśni i tańca, a także muzykami Wojskowej Szkoły Muzycznej II stopnia, powstałej w 1973 r. przy Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych w Elblągu. Dzięki temu orkiestra wyraźnie zaznaczyła swoją obecność w życiu muzycznym miasta.
Wybitną rolę Józefa Karpińskiego w kształtowaniu elbląskiego środowiska muzycznego doceniały władze jak i społeczeństwo.  Wyrazem pamięci o Józefie Karpińskim jest nazwanie jego imieniem sali koncertowej w dzisiejszym Zespole Szkół Muzycznych, a także-jednej z ulic miasta.